poskludzać

poskludzać (sie) – posprowadzać, poznosić, pozwozić (pol.)

bezokolicznikposkludzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poskludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poskludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poskludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poskludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poskludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poskludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poskludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poskludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poskludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poskludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poskludzaliście; żeście poskludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poskludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poskludzała żech; poskludzałach; żech poskludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poskludzała żeś; poskludzałaś; żeś poskludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poskludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poskludzały my; my poskludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poskludzałyście; żeście poskludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poskludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poskludzało żech; żech poskludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poskludzało żeś; żeś poskludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poskludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poskludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poskludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poskludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poskludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poskludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poskludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poskludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poskludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poskludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poskludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poskludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poskludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poskludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poskludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poskludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poskludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poskludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poskludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poskludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poskludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poskludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poskludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poskludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poskludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poskludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poskludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poskludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poskludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poskludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poskludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poskludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poskludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poskludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poskludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poskludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poskludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poskludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poskludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poskludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poskludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poskludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poskludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poskludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poskludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poskludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poskludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poskludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poskludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poskludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposkludzany
rzeczownik odczasown.poskludzani
Rybnik

 

Idź, poskludzej te krowy do chlywa, bo za chwila bydzie cima.

Doczkejcie, tata was poskludzo z tych schodōw, co niy poslatujecie.

Ludzie straciyli sie w gōrach, tōż ratowniki musiały ich poskludzać na dōł.

Dzisio żech poskludzoł siano do stodoły, tōż teraz może padać.

 

 

Podej dalij…