poskokać

poskokać – poskakać (pol.)

bezokolicznikposkokać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poskokōm; poskocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poskokosz; poskoczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poskoko; poskocze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poskokōmy; poskoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poskokocie; poskoczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poskokajōm; poskoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poskokoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poskokoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poskokoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poskokali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poskokaliście; żeście poskokali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poskokali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poskokała żech; poskokałach; żech poskokała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poskokała żeś; poskokałaś; żeś poskokała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poskokała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poskokały my; my poskokały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poskokałyście; żeście poskokały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poskokały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poskokało żech; żech poskokało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poskokało żeś; żeś poskokało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poskokało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poskokoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poskokoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poskokoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poskokali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poskokali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poskokali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poskokała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poskokała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poskokała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poskokały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poskokały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poskokały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poskokało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poskokało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poskokało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poskokej; poskocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poskoko; niech poskocze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poskokejcie; poskoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poskokajōm; niech poskoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poskokoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poskokoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poskokoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poskokali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poskokali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poskokali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poskokała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poskokała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poskokała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poskokały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poskokały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poskokały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poskokało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poskokało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poskokało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poskokoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poskokoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poskokoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poskokali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poskokali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poskokali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poskokała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poskokała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poskokała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poskokały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poskokały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poskokały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poskokało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poskokało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poskokało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposkokany
rzeczownik odczasown.poskokani
Rybnik

 

Pōdźcie , poskoczymy sie we guma.

Jo niy puda z wami poskokać w guma, bo wola pograć we fuzbal.

 

Podej dalij…