posłać

posłać – wysłać (pol.)

bezokolicznikposłać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pośla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poślesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pośle
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poślymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poślecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poślōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posłoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posłoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posłoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posłali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posłaliście; żeście posłali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posłali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posłała żech; posłałach; żech posłała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posłała żeś; posłałaś; żeś posłała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posłała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posłały my; my posłały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posłałyście; żeście posłały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posłały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posłało żech; żech posłało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posłało żeś; żeś posłało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posłało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posłoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posłali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posłali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posłali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posłała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posłała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posłała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posłały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posłały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posłały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posłało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posłało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posłało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poślij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pośle
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poślijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poślōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posłoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posłoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posłoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posłali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posłali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posłali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posłała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posłała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posłała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posłały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posłały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posłały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posłało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posłało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posłało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posłoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posłali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posłała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posłały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posłało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposłany
rzeczownik odczasown.posłani
Rybnik

POL: wysłać list, paczkę, towar,  maila, gońca.

 

Jo ci posla sms-a, jak byda w dōma.

Poslij mi te zdjyncia we mailu.

Poslij mi ta gazeta synkym.

Posłoł żech baba do miasta po krupy, bo jutro bydymy  zbijać.

Podej dalij…