poslatować

poslatować (sie) – pospadać, zbiec, sfrunąć

bezokolicznikposlatować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poslatuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poslatujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poslatuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poslatujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poslatujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poslatujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poslatowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poslatowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poslatowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poslatowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poslatowaliście; żeście poslatowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poslatowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poslatowała żech; poslatowałach; żech poslatowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poslatowała żeś; poslatowałaś; żeś poslatowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poslatowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poslatowały my; my poslatowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poslatowałyście; żeście poslatowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poslatowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poslatowało żech; żech poslatowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poslatowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poslatowało żeś; żeś poslatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poslatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poslatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poslatowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poslatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poslatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poslatowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poslatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poslatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poslatowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poslatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poslatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poslatowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poslatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poslatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poslatowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poslatuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poslatuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poslatujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poslatujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poslatowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poslatowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poslatowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poslatowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poslatowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poslatowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poslatowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poslatowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poslatowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poslatowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poslatowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poslatowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poslatowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poslatowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poslatowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poslatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poslatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poslatowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poslatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poslatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poslatowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poslatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poslatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poslatowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poslatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poslatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poslatowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poslatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poslatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poslatowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposlatowany
rzeczownik odczasown.poslatowani
Rybnik

POL: (1) pospadać, spaść w dół więcej, niż jedna rzecz; (2) zbiec się więcej osób, zwierząt w jedno miejsce, w jednym czasie; (3) sfrunąć w jedno miejsce, w jednym czasie więcej ptaków, owadów.

 

Dej pozōr, co niy klupniesz w ta rōma a ci teszolki n agłowa niy poslatujōm.

Niy bier tela tych talyrzi naroz, bo ci poslatujōm.

Dejcie pozōr, az niy poslatujecie z tego karasola.

Nasuj kurōm pszynice, a doczkej tam chwila, aż sie zarozki niy poslatujōw wrōble a cukrōwki.

 

 

Podej dalij…