poslazować

poslazować – poschodzić, zejść (pol.)

bezokolicznikposlazować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poslazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poslazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poslazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poslazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poslazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poslazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poslazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poslazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poslazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poslazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poslazowaliście; żeście poslazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poslazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poslazowała żech; poslazowałach; żech poslazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poslazowała żeś; poslazowałaś; żeś poslazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poslazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poslazowały my; my poslazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poslazowałyście; żeście poslazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poslazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poslazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poslazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poslazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poslazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poslazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł poslazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poslazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poslazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poslazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poslazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poslazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poslazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poslazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poslazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poslazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poslazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poslazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poslazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poslazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poslazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poslazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poslazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poslazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poslazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poslazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poslazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poslazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poslazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poslazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poslazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poslazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poslazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poslazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poslazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poslazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poslazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poslazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poslazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poslazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poslazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poslazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poslazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poslazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poslazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poslazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poslazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poslazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poslazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poslazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poslazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poslazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poslazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.poslazowani
Rybnik

 

Pōmōż tym dzieciom poslazować po tych schodach, co niy poslatujōm.

W tej chwili mocie poslazować z tego strōma, yno pomału.

 

Podej dalij…