posłōchać

posłōchać – posłuchać (pol.)

bezokolicznikposłōchać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posłōchōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posłōchosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posłōcho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posłōchōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posłōchocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posłōchajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posłōchoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posłōchoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posłōchoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posłōchali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posłōchaliście; żeście posłōchali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posłōchali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posłōchała żech; posłōchałach; żech posłōchała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posłōchała żeś; posłōchałaś; żeś posłōchała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posłōchała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posłōchały my; my posłōchały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posłōchałyście; żeście posłōchały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posłōchały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posłōchało żech; żech posłōchało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posłōchało żeś; żeś posłōchało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posłōchało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posłōchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posłōchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posłōchoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posłōchali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posłōchali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posłōchali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posłōchała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posłōchała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posłōchała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posłōchały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posłōchały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posłōchały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posłōchało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posłōchało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posłōchało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posłōchej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posłōcho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posłōchejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posłōchajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posłōchoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posłōchoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posłōchoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posłōchali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posłōchali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posłōchali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posłōchała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posłōchała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posłōchała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posłōchały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posłōchały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posłōchały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posłōchało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posłōchało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posłōchało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posłōchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posłōchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posłōchoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posłōchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posłōchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posłōchali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posłōchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posłōchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posłōchała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posłōchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posłōchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posłōchały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posłōchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posłōchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posłōchało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.posłōchani
Rybnik

 

Kej byś mie bōł posłōchoł, a niy szoł byś grać w tyn fuzbal, to byś szłapy niy połōmoł.

Rod bych posłōchoł jakij piyknej muzyki z adaptera.

 

 

Podej dalij…