poślywać

poślywać (sie) – pozlewać, zlać (pol.)

bezokolicznikpoślywać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poślywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poślywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poślywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poślywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poślywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poślywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poślywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poślywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poślywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poślywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poślywaliście; żeście poślywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poślywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poślywała żech; poślywałach; żech poślywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poślywała żeś; poślywałaś; żeś poślywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poślywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poślywały my; my poślywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poślywałyście; żeście poślywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poślywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poślywało żech; żech poślywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poślywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naślywało żeś; żeś poślywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poślywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poślywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poślywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poślywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poślywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poślywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poślywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poślywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poślywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poślywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poślywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poślywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poślywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poślywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poślywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poślywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poślywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poślywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poślywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poślywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poślywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poślywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poślywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poślywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poślywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poślywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poślywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poślywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poślywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poślywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poślywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poślywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poślywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poślywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poślywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poślywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poślywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poślywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poślywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poślywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poślywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poślywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poślywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poślywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poślywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poślywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poślywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poślywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poślywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoślywany
rzeczownik odczasown.poślywani
Rybnik

 

Jo bych poślywała te czyste resztki z tych flaszek do jednej, a schrōniyła do dzranku. Bydziesz mioł na zaś.

Poślywejcie te resztki z talyrzōw sam do kibla, bydzie do prosiōnt.

Podej dalij…