posmykać

posmykać (sie) – powłóczyć, pozarzucać (pol.)

bezokolicznikposmykać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posmykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posmykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posmyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posmykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posmykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posmykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posmykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posmykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posmykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posmykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posmykaliście; żeście posmykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posmykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posmykała żech; posmykałach; żech posmykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posmykała żeś; posmykałaś; żeś posmykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posmykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posmykały my; my posmykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posmykałyście; żeście posmykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posmykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posmykało żech; żech posmykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posmykało żeś; żeś posmykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posmykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posmykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posmykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posmykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posmykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posmykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posmykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posmykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posmykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posmykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posmykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posmykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posmykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posmykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posmykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posmykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posmykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posmyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posmykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posmykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posmykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posmykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posmykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posmykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posmykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posmykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posmykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posmykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posmykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. posmykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posmykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posmykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posmykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posmykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posmykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posmykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posmykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posmykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posmykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posmykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posmykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posmykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posmykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posmykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posmykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posmykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posmykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posmykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posmykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posmykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposmykany
rzeczownik odczasown.posmykani
Rybnik

POL: (1) powłóczyć się gdzieś; (2) pozarzucąć pojazdem wpaść w poślizg; .

 

Tak nami posmykało, że już żech myśloł, że bydymy siedzieć we rancie

Rod bych się kaj posmykoł, ale trza siedzieć w dōma a uczyć sie na egzamin.

Dej pozōr , co tyn byk tobōm niy posmyko.

Podej dalij…