posmyrszczany

posmyrszczany – pomarszczony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyposmyrszczany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...posmyrszczany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...posmyrszczano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...posmyrszczane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... posmyrszczani; posmyrszczane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...posmyrszczane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...posmyrszczanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...posmyrszczanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...posmyrszczanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...posmyrszczanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...posmyrszczanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...posmyrszczanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...posmyrszczanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... posmyrszczanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... posmyrszczanym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
posmyrszczanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...posmyrszczanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... posmyrszczany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..posmyrszczano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... posmyrszczane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
posmyrszczanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... posmyrszczane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
posmyrszczanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...posmyrszczanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...posmyrszczanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...posmyrszczanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...posmyrszczanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...posmyrszczanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..posmyrszczanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...posmyrszczanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...posmyrszczanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...posmyrszczanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...posmyrszczany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...posmyrszczano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... posmyrszczane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...posmyrszczani; posmyrszczane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...posmyrszczane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Ôgolisz starzika, bo jo niy poradza, bo majōm ta gymba tako posmyrszczano.

PL: Ogolisz dziadka, ja nie dam rady, bo ma tę twarz taką pomarszczoną

 

SI: Ponaciōngej ta poszwa przed biglowaniym, bo je tako posmyrszczano.

PL: Porozciągaj tę poszwę przed prasowaniem, bo jest taka pozmarszczana.

Podej dalij…