pospać

pospać – pospać (pol.)

bezokolicznikpospać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pośpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pośpisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pośpi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pośpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pośpicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pośpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pospoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pospoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pospoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pospali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pospaliście; żeście pospali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pospali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pospała żech; pospałach; żech pospała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pospała żeś; pospałaś; żeś pospała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pospała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pospały my; my pospały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pospałyście; żeście pospały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pospały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pospało żech; żech pospało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pospało żeś; żeś pospało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pospało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pospoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pospoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pospoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pospali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pospali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pospali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pospała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pospała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pospała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pospały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pospały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pospały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pospało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pospało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pospało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pospej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pośpi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pospejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pośpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pospoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pospoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pospoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pospali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pospali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pospali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pospała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pospała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pospała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pospały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pospały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pospały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pospało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pospało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pospało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pospoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pospoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pospoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pospali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pospali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pospali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pospała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pospała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pospała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pospały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pospały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pospały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pospało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pospało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pospało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pospani
Rybnik

 

Zazwōń kole dziewiōntej, bo w niedziela chca se dłōżyj pospać.

Pospało by sie dłōżyj, ale trza stować ô piōntej do roboty.

W niedziela bych mōgła dłōżyj pospać, to zaś dzieci ô siōdmej stowajōm.

Podej dalij…