pospadować

pospadować – pospadać (pol.)

bezokolicznikpospadować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.-
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pospadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pospadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pospadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pospadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pospadowaliście; żeście pospadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pospadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.-
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pospadowały my; my pospadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pospadowałyście; żeście pospadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pospadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pospadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pospadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. -
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pospadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pospadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż.
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pospadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pospadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pospadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pospadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . -
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pospaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pospadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pospadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. -
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.-
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pospadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pospadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pospadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.-
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.-
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pospadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pospadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pospadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pospadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pospadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pospadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. -
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pospadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pospadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pospadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pospadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pospadowani
Rybnik

POL: pospadać, spaść więcej, niż jedna rzecz, istota.

 

Dej pozōr, co ci te dzieci niy pospadujōm z tej prziczepy.

Niy pospadujcie z tych sōnkōw.

Podej dalij…