pośpiychać

pośpiychać (sie) – pośpieczyć (pol.)

bezokolicznikpośpiychać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pośpiychōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pośpiychosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pośpiycho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pośpiychōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pośpiychocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pośpiychajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pośpiychoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pośpiychoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pośpiychoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pośpiychali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pośpiychaliście; żeście pośpiychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pośpiychali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pośpiychała żech; pośpiychałach; żech pośpiychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pośpiychała żeś; pośpiychałaś; żeś pośpiychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pośpiychała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pośpiychały my; my pośpiychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pośpiychałyście; żeście pośpiychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pośpiychały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pośpiychało żech; żech pośpiychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pośpiychało żeś; żeś pośpiychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pośpiychało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pośpiychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pośpiychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pośpiychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pośpiychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pośpiychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pośpiychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pośpiychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pośpiychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pośpiychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pośpiychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pośpiychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pośpiychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pośpiychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pośpiychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pośpiychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pośpiychej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pośpiycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pośpiychejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pośpiychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pośpiychoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pośpiychoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pośpiychoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pośpiychali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pośpiychali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pośpiychali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pośpiychała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pośpiychała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pośpiychała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pośpiychały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pośpiychały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pośpiychały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pośpiychało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pośpiychało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pośpiychało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pośpiychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pośpiychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pośpiychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pośpiychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pośpiychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pośpiychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pośpiychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pośpiychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pośpiychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pośpiychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pośpiychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pośpiychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pośpiychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pośpiychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pośpiychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pośpiychani
Rybnik

Jak sie pośpiychōmy, to zdōnżyny uciyc z tym sianym przed deszczym.

Pośpiychej sie, to zajadymy do sklepu i jeszcze bydziesz nazod na czas, na tyn twōj szport.

Kej byś sie bōł pośpiychoł, to by nas tyn autobus niy uciyk.

 

Podej dalij…