pospiyrać

pospiyrać (sie) – posprzeczać (pol.)

bezokolicznikpospiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pospiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pospiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pospiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pospiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pospiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pospiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pospiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pospiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pospiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pospiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pospiyraliście; żeście pospiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pospiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pospiyrała żech; pospiyrałach; żech pospiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pospiyrała żeś; pospiyrałaś; żeś pospiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pospiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pospiyrały my; my pospiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pospiyrałyście; żeście pospiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pospiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pospiyrało żech; żech pospiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pospiyrało żeś; żeś pospiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pospiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pospiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pospiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pospiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pospiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pospiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pospiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pospiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pospiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pospiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pospiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pospiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pospiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pospiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pospiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pospiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pospiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pospiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pospiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pospiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pospiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pospiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pospiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pospiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pospiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pospiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pospiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pospiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pospiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pospiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pospiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pospiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pospiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pospiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pospiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pospiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pospiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pospiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pospiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pospiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pospiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pospiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pospiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pospiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pospiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pospiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pospiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pospiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pospiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pospiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypospiyrany
rzeczownik odczasown.pospiyrani
Rybnik

 

Ty byś sie dycko rod pospiyroł, chocioż przeważnie niy mosz recht.

Rod bych sie z tobōm pospiyroł, ale sam mi się zdo mosz recht.

Idź lepszy na te piwo, bo sam sie zaś pospiyrōmy, a niy trza tego.

 

Podej dalij…