pośpiywać

pośpiywać – pośpiewać (pol.)

bezokolicznikpośpiywać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pośpiywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pośpiywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pośpiywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pośpiywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pośpiywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pośpiywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pośpiywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pośpiywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pośpiywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pośpiywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pośpiywaliście; żeście pośpiywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pośpiywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pośpiywała żech; pośpiywałach; żech pośpiywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pośpiywała żeś; pośpiywałaś; żeś pośpiywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pośpiywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pośpiywały my; my pośpiywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pośpiywałyście; żeście pośpiywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pośpiywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pośpiywało żech; żech pośpiywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pośpiywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pośpiywało żeś; żeś pośpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pośpiywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pośpiywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pośpiywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pośpiywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pośpiywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pośpiywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pośpiywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pośpiywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pośpiywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pośpiywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pośpiywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pośpiywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pośpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pośpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pośpiywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pośpiywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pośpiywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pośpiywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pośpiywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pośpiywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pośpiywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pośpiywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pośpiywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pośpiywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pośpiywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pośpiywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pośpiywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pośpiywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pośpiywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pośpiywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pośpiywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pośpiywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pośpiywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pośpiywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pośpiywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pośpiywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pośpiywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pośpiywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pośpiywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pośpiywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pośpiywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pośpiywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pośpiywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pośpiywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pośpiywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pośpiywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pośpiywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pośpiywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pośpiywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pośpiywani
Rybnik

 

Pośpiywej mi sam trocha, to mi sie bydzie lepszy robić.

Pośpiywoł bych trocha, ale niy chca wszystkich myszy z izby wygōnić.

Podej dalij…