pospōrować

pospōrować (sie) – poupierać się (pol.)

bezokolicznikpospōrować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pospōruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pospōrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pospōruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pospōrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pospōrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pospōrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pospōrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pospōrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pospōrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pospōrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pospōrowaliście; żeście pospōrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pospōrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pospōrowała żech; pospōrowałach; żech pospōrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pospōrowała żeś; pospōrowałaś; żeś pospōrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pospōrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pospōrowały my; my pospōrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pospōrowałyście; żeście pospōrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pospōrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pospōrowało żech; żech pospōrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pospōrowało żeś; żeś pospōrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pospōrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pospōrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pospōrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pospōrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pospōrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pospōrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pospōrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pospōrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pospōrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pospōrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pospōrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pospōrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pospōrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pospōrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pospōrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pospōrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pospōruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pospōruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pospōrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pospōrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pospōrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pospōrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pospōrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pospōrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pospōrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pospōrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pospōrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pospōrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pospōrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pospōrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pospōrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pospōrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pospōrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pospōrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pospōrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pospōrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pospōrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pospōrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pospōrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pospōrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pospōrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pospōrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pospōrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pospōrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pospōrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pospōrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pospōrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pospōrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pospōrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pospōrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypospōrowany
rzeczownik odczasown.pospōrowani
Rybnik

 

Dyć dej mu pokōj, trocha sie pospōruje, a mu ta spōra z rzici wylezie.

Jo żech się dycko rod pospōrowoł, jak mi kozali iś spać.

Jo bych sie tyż tak rada była pospōrowała, ale możno w mojim wielu to już niy pasuje.

Podej dalij…