posprzedować

posprzedować (sie) – posprzedawać, sprzedać (pol.)

bezokolicznikposprzedować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posprzedowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posprzedowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posprzedowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posprzedowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posprzedowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posprzedowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posprzedowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posprzedowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posprzedowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posprzedowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posprzedowaliście; żeście posprzedowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posprzedowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posprzedowała żech; posprzedowałach; żech posprzedowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posprzedowała żeś; posprzedowałaś; żeś posprzedowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posprzedowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posprzedowały my; my posprzedowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posprzedowałyście; żeście poprzedowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posprzedowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posprzedowało żech; żech posprzedowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posprzedowało żeś; żeś posprzedowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posprzedowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posprzedowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posprzedowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posprzedowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posprzedowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posprzedowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posprzedowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posprzedowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posprzedowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posprzedowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posprzedowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posprzedowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posprzedowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posprzedowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posprzedowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posprzedowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posprzedowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posprzedowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posprzedowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posprzedowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posprzedowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posprzedowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posprzedowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posprzedowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posprzedowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posprzedowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posprzedowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posprzedowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posprzedowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posprzedowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posprzedowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posprzedowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posprzedowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posprzedowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posprzedowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posprzedowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posprzedowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posprzedowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posprzedowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posprzedowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posprzedowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posprzedowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posprzedowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posprzedowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posprzedowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posprzedowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posprzedowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posprzedowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posprzedowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posprzedowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposprzedowany
rzeczownik odczasown.posprzedowani
Rybnik

 

Możno wezna, a posprzedowōm wszystki te płyty z pieśniczkami.

Bōł bych posprzedował te moji motorki, ale niy mōm ôd nich papiōrōw.

Pōdź, posprzedowōmy trocha tych twojich starych ksiōnżek.

 

Podej dalij…