posruwać

posruwać (sie) – pozrywać, zerwać (pol.)

bezokolicznikposruwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posruwaliście; żeście posruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posruwała żech; posruwałach; żech posruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posruwała żeś; posruwałaś; żeś posruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posruwały my; my posruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posruwałyście; żeście posruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posruwało żech; żech posruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posruwało żeś; żeś posruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posruwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposruwany
rzeczownik odczasown.posruwani
Rybnik

POL: pozrywać, zerwać więcej, niż jedną rzecz.

 

Musisz mi powiyszac te sznōry na prani,  bo mi ich posruwoł tym trachtorym, jak wōngel prziwiōz.

Wejź, posruwej te stare ôgłoszynia z tej tabule, bo za chwila to wiater porwie, a zaś to bydzie furgać po całej wsi.

Wejź drabina, a posruwej mi tam z wiyrchu te jabka, bo za chwila pospadujōm, a sie poôbijajōm.

 

Podej dalij…