postoć

postoć – postać, stać chwilę (pol.)

bezokolicznikpostoć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.postoja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.postojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.postoji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.postojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.postojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.postojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.postoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.postoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.postoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.postoli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.postoliście; żeście postoli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.postoli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.postoła żech; postołach; żech postoła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.postoła żeś; postołaś; żeś postoła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.postoła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..postoły my; my postoły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. postołyście; żeście postoły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.postoły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.postoło żech; żech postoło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.postoło żeś; żeś postoło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.postoło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech postoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś postoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł postoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my postoli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście postoli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli postoli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech postoła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś postoła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była postoła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my postoły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście postoły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były postoły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech postoło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś postoło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było postoło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . postōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech postoji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.postōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech postojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. postoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. postoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.postoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.postoli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. postoli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.postoli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.postoła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
postoła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.postoła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. postoły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.postoły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.postoły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. postoło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.postoło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.postoło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych postoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś postoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by postoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my postoli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście postoli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by postoli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych postoła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś postoła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by postoła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my postoły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście postoły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by postoły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych postoło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś postoło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by postoło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.postoci
Rybnik

 

Zōndź, ôdkludź ta dziołszka, bo tam już je cima na dworze, yno postōj tam chwila przi fōrtce, aż wlezie dudōm.

Postojymy sam jeszcze chwila, a jak tyn autobus niy przijedzie, to weznymy taksōwka.

Postoł żech chwila, bo żech czakoł aż kamrat pudzie z roboty, ale go niy było, tōż żech sie wrōciōł dudōm.

 

Podej dalij…