postraszyć

postraszyć – postraszyć (pol.)

bezokolicznikpostraszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.postrasza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.postraszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.postraszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.postraszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.postraszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.postraszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.postraszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.postraszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.postraszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.postraszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.postraszyliście; żeście postraszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.postraszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.postraszyła żech; postraszyłach; żech postraszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.postraszyła żeś; postraszyłaś; żeś postraszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.postraszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..postraszyły my; my postraszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. postraszyłyście; żeście postraszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.postraszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.postraszyło żech; żech postraszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.postraszyło żeś; żeś postraszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.postraszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech postraszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś postraszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł postraszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my postraszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście postraszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli postraszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech postraszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś postraszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była postraszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my postraszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście postraszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były postraszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech postraszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś postraszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było postraszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . postrosz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech postraszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.postroszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech postraszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. postraszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. postraszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potraszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.postraszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. postraszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.postarszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.postraszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
postraszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.postraszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. postraszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.postraszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.postraszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. postraszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.postraszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.postraszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych postraszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś postraszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by postraszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my postraszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście postraszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by postraszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych postraszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś postraszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by postraszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my postraszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście postraszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by postraszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych postraszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś postraszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by postraszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypostraszōny
rzeczownik odczasown.postraszyni
Rybnik

 

Niy chodż w nocy bez kerchōw, bo cie tam co postraszy.

Dziołcha ôtok bezmała coś postraszyło po cimoku, tōż terazki musza dziynnie chodzić pō nia na autobus.

Podej dalij…