posuć

posuć (sie) – posypać (pol.)

bezokolicznikposuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posuliście; żeście posuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posuła żech; posułach; żech posuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posuła żeś; posułaś; żeś posuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posuły my; my posuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posułyście; żeście posuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posuło żech; żech posuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posuło żeś; żeś posuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposuty
rzeczownik odczasown.posuci
Rybnik

 

Wejź a posuj tyn tretuar pioskym, bo jeszcze kery ukełznie a noga złomie.

Mōm ci posuć tyn ryż po wiyrchu trocha skurzicōm?

Doczkej, aż posuja trocha ta zista pudrym, a niy jydz jōm takij gorkij, bo bydziesz chory.

Podej dalij…