poswijać

poswijać (sie) – pozwijać (pol.)

bezokolicznikposwijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poswijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poswijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poswijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poswijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poswijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poswijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poswijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poswijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poswijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poswijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poswijaliście; żeście poswijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poswijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poswijała żech; poswijałach; żech poswijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poswijała żeś; poswijałaś; żeś poswijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poswijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poswijały my; my poswijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poswijałyście; żeście poswijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poswijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poswijało żech; żech poswijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poswijało żeś; żeś poswijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poswijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poswijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poswijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poswijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poswijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poswijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poswijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poswijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poswijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poswijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poswijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poswijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poswijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poswijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poswijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poswijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poswijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poswijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poswijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poswijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poswijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poswijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poswijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poswijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poswijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poswijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poswijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poswijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poswijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poswijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poswijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poswijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poswijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poswijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poswijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poswijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poswijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poswijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poswijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poswijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poswijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poswijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poswijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poswijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poswijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poswijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poswijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poswijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poswijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poswijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposwijany
rzeczownik odczasown.poswijani
Rybnik

 

Pōdź, poswijōmy tyn tepich, coby go goście niy zadeptali za fest strzewikami.

Jak skōńczysz siyc, to poswijej tyn kabel, ale piyrsze go wyciōngnij ze sztekra.

Wejź, poswijej ta wełna, bo tyn kot jōm cało pomatle.

Podej dalij…