posyminać

posyminać – pozdejmować (pol.)

bezokolicznikposyminać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posyminōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posyminosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posymino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posyminōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posyminocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posyminajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posyminoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posyminoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posyminoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posyminali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posyminaliście; żeście posyminali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posyminali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posyminała żech; posyminałach; żech posyminała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posyminała żeś; posyminałaś; żeś posyminała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posyminała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posyminały my; my posyminały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posyminałyście; żeście posyminały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posyminały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posyminało żech; żech posyminało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posyminało żeś; żeś posyminało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posyminało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posyminoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posyminoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posyminoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posyminali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posyminali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posyminali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posyminała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posyminała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posyminała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posyminały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posyminały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posyminały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posyminało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posyminało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posyminało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posyminej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posymino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posyminejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posyminajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posyminoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posyminoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posyminoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posyminali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posyminali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posyminali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posyminała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posyminała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posyminała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posyminały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posyminały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posyminały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posyminało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posyminało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posyminało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posyminoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posyminoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posyminoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posyminali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posyminali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posyminali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posyminała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posyminała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posyminała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posyminały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posyminały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posyminały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posyminało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posyminało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posyminało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposyminany
rzeczownik odczasown.posyminani
Rybnik

 

Posyminej mi te krauzy z tego wiyrchnigo fachu, bo jo tak wysoko niy dostana.

Kery zaś posyminoł tatowi te ksiōnżki z fachu?

Posyminej mi gardiny z ôkyn, a jo ich pomyja.

 

 

Podej dalij…