posywać

posywać (sie) – posyłać (pol.)

bezokolicznikposywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posywaliście; żeście posywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posywała żech; posywałach; żech posywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posywała żeś; posywałaś; żeś posywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posywały my; my posywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posywałyście; żeście posywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posywało żech; żech posywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posywało żeś; żeś posywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda posywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz posywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie posywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy posywali; bydymy posywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie posywali; bydziecie posywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm posywali; bydōm posywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda posywała; byda posywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz posywała; bydziesz posywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie posywała; bydzie posywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy posywały; bydymy posywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie posywały; bydziecie posywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm posywały; bydōm posywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda posywało; byda posywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz posywało; bydziesz posywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie posywało; bydzie posywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposywany
rzeczownik odczasown.posywani
Rybnik

POL: (1) posyłać listy, paczki, maile, sms-y: (2) posyłaś kogoś gdzieś.

 

Bydziecie posywać tego synka do Kōmōnije przed szkołōm, abo dziepiyro w drugij klasie?

Piyrwej posywało sie na Świynta karty, a terazki yno pisze si esms-y.

Jo robia zdjyncia a posywōm maile ujcowi w Niymcach, coby se poôglōndoł stare strōny.

Podej dalij…