poszaltrować

poszaltrować (sie) – poprzełączać, pomanipulować, popstrykać (pol.)

bezokolicznikposzaltrować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszaltruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poszaltrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poszaltruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszaltrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poszaltrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszaltrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszaltrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszaltrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszaltrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszaltrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszaltrowaliście; żeście poszaltrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszaltrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszaltrowała żech; poszaltrowałach; żech poszaltrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszaltrowała żeś; poszaltrowałaś; żeś poszaltrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszaltrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszaltrowały my; my poszaltrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszaltrowałyście; żeście poszaltrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszaltrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszaltrowało żech; żech poszaltrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszaltrowało żeś; żeś poszaltrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszaltrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszaltrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszaltrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszaltrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszaltrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszaltrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszaltrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszaltrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszaltrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszaltrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszaltrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszaltrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszaltrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszaltrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszaltrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszaltrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poszaltruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poszaltruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poszaltrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszaltrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszaltrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszaltrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszaltrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszaltrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszaltrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszaltrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszaltrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszaltrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszaltrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszaltrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszaltrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszaltrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszaltrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszaltrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszaltrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszaltrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszaltrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszaltrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszaltrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszaltrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszaltrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszaltrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszaltrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszaltrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszaltrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszaltrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszaltrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszaltrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszaltrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszaltrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposzaltrowany
rzeczownik odczasown.poszaltrowani
Rybnik

POL: poprzełączać, popstrykać, pomanipulować przelącznikiem, wyłącznikiem, klawiszem,

 

Wejź, poszaltruj mi sam tym szaltrym, a jo poszukōm, kaj mi sie tyn sztrōm traci.

Kery mi sam zaś co poszaltrowoł przi tym motorze?

Dej pozōr, co ci tam te dzieci niy poszaltrujōm co przi tymu kōmputerze.

 

Podej dalij…