poszczypić

poszczypić (sie) – poszczepić (pol.)

bezokolicznikposzczypić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszczypia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poszczypisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poszczypi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszczypiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poszczypicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszczypiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszczypiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszczypiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszczypiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszczypiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszczypiyliście; żeście poszczypiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszczypiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszczypiyła żech; poszczypiyłach; żech poszczypiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszczypiyła żeś; poszczypiyłaś; żeś poszczypiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszczypiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszczypiyły my; my poszczypiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszczypiyłyście; żeście poszczypiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszczypiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszczypiyło żech; żech poszczypiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszczypiyło żeś; żeś poszczypiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszczypiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszczypiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszczypiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszczypiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszczypiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszczypiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszczypiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszczypiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszczypiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszczypiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszczypiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszczypiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszczypiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszczypiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszczypiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszczypiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poszczyp
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poszczypi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poszczypcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszczypiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszczypiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszczypiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszczypiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszczypiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszczypiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszczypiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszczypiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszczypiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszczypiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszczypiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszczypiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszczypiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszczypiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszczypiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszczypiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszczypiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszczypiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszczypiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszczypiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszczypiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszczypiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszczypiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszczypiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszczypiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszczypiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszczypiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszczypiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszczypiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszczypiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszczypiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposzczypiōny
rzeczownik odczasown.poszczypiyni
Rybnik

POL: (1) zaszczepić, podać zastrzyk, szczepionkę; (2) poszczepić drzewo, krzew.

 

Na bezrok muszymy poszczypić na tej gruszcze jako inkszo zorta.

Poszczypiymy cie na gripa, cobyś niy chorowoł.

Jutro pudymy do szczypiynio, coby cie poszczypiyli na żōłtaczka.

Tego psa trza poszczypić na wścieklizna.

 

 

Podej dalij…