poszkłōdzić

poszkłōdzić – pomyszkować, poszukać (pol.)

bezokolicznikposzkłōdzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszkłōdza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poszkłōdzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poszkłōdzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszkłōdzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poszkłōdzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszkłōdzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszkłōdziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszkłōdziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszkłōdziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszkłōdziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszkłōdziyliście; żeście poszkłōdziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszkłōdziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszkłōdziyła żech; poszkłōdziyłach; żech poszkłōdziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszkłōdziyła żeś; poszkłōdziyłaś; żeś poszkłōdziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszkłōdziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszkłōdziyły my; my poszkłōdziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszkłōdziyłyście; żeście poszkłōdziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszkłōdziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszkłōdziyło żech; żech poszkłōdziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszkłōdziyło żeś; żeś poszkłōdziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszkłōdziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszkłōdziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszkłōdziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszkłōdziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszkłōdziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszkłōdziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszkłōdziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszkłōdziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszkłōdziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszkłōdziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszkłōdziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszkłōdziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszkłōdziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszkłōdziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszkłōdziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszkłōdziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poszkłōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poszkłōdzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poszkłōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszkłōdzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszkłōdziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszkłōdziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszkłōdziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszkłōdziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszkłōdziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszkłōdziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszkłōdziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszkłōdziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszkłōdziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszkłōdziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszkłōdziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszkłōdziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszkłōdziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszkłōdziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszkłōdziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszkłōdziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszkłōdziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszkłōdziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszkłōdziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszkłōdziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszkłōdziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszkłōdziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszkłōdziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszkłōdziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszkłōdziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszkłōdziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszkłōdziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszkłōdziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszkłōdziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszkłōdziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.poszkłōdzyni
Rybnik

POL: pomyszkować, poszukać smakołyków, słodkości, jedzenia.

 

Bōł bych co poszkłōdziōł we lodōwce, cōż kej baba sztyjc siedzi we kuchni.

Jo widziała, że mama coś skryła do szranku, tōż poszkłōdzymy tam, jak mama pudzie do sklepu.

Sprōbuj, a jeszcze roz mi tam poszkłōdź w tym szranku, to dostaniesz po rzici.

 

 

Podej dalij…