poszterować

poszterować (sie) – podrażnić, poirytować, spłoszyć (pol.)

bezokolicznikposzterować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszteruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poszterujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poszteruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszterujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poszterujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszterujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszterowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszterowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszterowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszterowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszterowaliście; żeście poszterowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszterowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszterowała żech; poszterowałach; żech poszterowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszterowała żeś; poszterowałaś; żeś poszterowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszterowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszterowały my; my poszterowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszterowałyście; żeście poszterowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszterowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszterowało żech; żech poszterowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszterowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszterowało żeś; żeś poszterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszterowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszterowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszterowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszterowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszterowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszterowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszterowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszterowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszterowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszterowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszterowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszterowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszterowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poszteruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poszteruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poszterujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszterujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszterowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszterowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszterowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszterowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszterowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszterowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszterowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszterowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszterowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszterowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszterowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszterowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszterowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszterowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszterowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszterowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszterowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszterowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszterowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszterowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszterowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszterowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszterowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszterowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszterowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszterowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszterowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszterowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszterowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszterowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposzterowany
rzeczownik odczasown.poszterwani
Rybnik

 

Podziwej sie, czy tam sōm jajca we gnioździe, yno niy poszteruj tej kwuki, co niy ślezie z jajec.

W nocy zas sie sam krynciōł jakiś łazik, ale pies zaczōn szczekać, tōż musioł go poszterować.

Dziwej sie, tam chodzōm sorniki, yno bydź cicho, co ich niy poszterujesz.

Podej dalij…