potajlować

potajlować (się) – podzielić

bezokolicznikpotajlować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.potajluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.potajlujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.potajluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.potajlujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.potajlujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.potajlujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.potajlowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.potajlowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.potajlowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.potajlowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.potajlowaliście; żeście potajlowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.potajlowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.potajlowała żech; potajlowałach; żech potajlowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.potajlowała żeś; potajlowałaś; żeś potajlowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.potajlowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..potajlowały my; my potajlowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. potajlowałyście; żeście potajlowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.potajlowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.potajlowało żech; żech potajlowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.potajlowało żeś; żeś potajlowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.potajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech potajlowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś potajlowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł potajlowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my potajlowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście potajlowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli potajlowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech potajlowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś potajlowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była potajlowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my potajlowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście potajlowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były potajlowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech potajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś potajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było potajlowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . potajluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech potajluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.potajlujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech potajlujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. potajlowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. potajlowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potajlowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.potajlowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. potajlowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.potajlowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.potajlowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
potajlowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.potajlowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. potajlowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.potajlowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.potajlowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. potajlowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.potajlowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.potajlowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych potajlowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś potajlowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by potajlowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my potajlowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście potajlowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by potajlowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych potajlowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś potajlowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by potajlowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my potajlowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście potajlowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by potajlowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych potajlowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś potajlowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by potajlowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypotajlowany
rzeczownik odczasown.potajlowani
Rybnik

 

Wejź potajluj te karty, yno tak uczciwie.

Bōł bych potajlowoł te karty, ale czakōm, aż przełożysz.

Podej dalij…