poterować

poterować (sie) – posmołować (pol.)

bezokolicznikpoterować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poteruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poterujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poteruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poterujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poterujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poterujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poterowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poterowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poterowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poterowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poterowaliście; żeście poterowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poterowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poterowała żech; poterowałach; żech poterowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poterowała żeś; poterowałaś; żeś poterowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poterowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poterowały my; my poterowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poterowałyście; żeście poterowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poterowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poterowało żech; żech poterowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poterowało żeś; żeś poterowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poterowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poterowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poterowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poterowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poterowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poterowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poterowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poterowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poterowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poterowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poterowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poterowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poterowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poteruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poteruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poterujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poterujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poterowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poterowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poterowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poterowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poterowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poterowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poterowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poterowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poterowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poterowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poterowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poterowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poterowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poterowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poterowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poterowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poterowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poterowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poterowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poterowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poterowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poterowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poterowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poterowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poterowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poterowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poterowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poterowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poterowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poterowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.--
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoterowany
rzeczownik odczasown.poterowani
Rybnik

POL: posmołować, posmarować smołą dach, papę itp.

 

Latoś muszymy poterować tyn dach na chałupie, bo już por alot ta papa mo.

Pōdź, poterujymy tyn dach na szopce, kej je tako piykno pogoda.

Dej pozōr, bo żech niydowno poterowoł tyn dach na chlywie, tōż terazki niy idzie tam deptać.

Podej dalij…