potka

potka – matka chrzestna (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…potka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…potki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…potce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…potka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...potkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…potce
Wołacz l. poj. Ty…potko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…potki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…potek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…potkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…potki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…potkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…potkach
Wołacz l. mn. Wy…potki
Przimiotnik (jaki? czyj?)

 

Jadymy na pōnć po Kōmōniji z potkōm a mamōm.

Ôd potki dostoł żech koło na Kōmōnijo.

 

 

Podej dalij…