potrzaskać

potrzaskać (sie) – potłuc (pol.)

bezokolicznikpotrzaskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.potrzaskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.potrzaskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.potrzasko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.potrzaskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.potrzaskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.potrzaskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.potrzaskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.potrzaskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.potrzaskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.potrzaskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.potrzaskaliście; żeście potrzaskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.potrzaskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.potrzaskała żech; potrzaskałach; żech potrzaskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.potrzaskała żeś; potrzaskałaś; żeś potrzaskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.potrzaskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..potrzaskały my; my potrzaskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. potrzaskałyście; żeście potrzaskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.potrzaskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.potrzaskało żech; żech potrzaskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.potrzaskało żeś; żeś potrzaskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.potrzaskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech potrzarskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś potrzaskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł potrzaskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my potrzaskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście potrzaskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli potrzaskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech potrzaskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś potrzaskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była potrzaskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my potrzaskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście potrzaskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były potrzaskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech potrzaskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś potrzaskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było potrzaskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . potrzaskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech potrzasko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.potrzaskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech potrzaskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. potrzaskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. potrzaskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potrzaskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.potrzaskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. potrzaskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.potrzaskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.potrzaskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
potrzaskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.potrzaskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. potrzaskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.potrzaskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.potrzaskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. potrzaskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.potrzaskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.potrzaskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych potrzaskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś potrzaskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by potrzaskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my potrzaskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście potrzaskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by potrzaskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych potrzaskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś potrzaskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by potrzaskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my potrzaskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście potrzaskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by potrzaskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych potrzaskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś potrzaskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by potrzaskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypotrzaskany
rzeczownik odczasown.potrzaskani
Rybnik

POL: (1) potłuc szkło, porcelanę itp.; (2) potłuc, poobijać ciało.

 

Dej pozōr, co mi tych talyrzi niy potrzaskosz przi myciu.

Kery zas potrzaskoł ta kufka?

Tak żech ukełznōł, a żech liznōł, żech se całe pleca potrzaskoł.

Podej dalij…