potrzimać

potrzimać – potrzymać (pol.)

bezokolicznikpotrzimać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.potrzimia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.potrzimiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.potrzimie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.potrzimiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.potrzimiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.potrzimiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.potrzimoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.potrzimoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.potrzimoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.potrzimali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.potrzimaliście; żeście potrzimali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.potrzimali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.potrzimała żech; potrzimałach; żech potrzimała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.potrzimała żeś; potrzimałaś; żeś potrzimała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.potrzimała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..potrzimały my; my potrzimały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. potrzimałyście; żeście potrzimały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.potrzimały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.potrzimało żech; żech potrzimało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.potrzimało żeś; żeś potrzimało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.potrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech potrzimoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś potrzimoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł potrzimoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my potrzimali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście potrzimali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli potrzimali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech potrzimała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś potrzimała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była potrzimała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my potrzimały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście potrzimały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były potrzimały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech potrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś potrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było potrzimało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . potrzimej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech potrzimie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.potrzimejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech potrzimiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. potrzimoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. potrzimoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potrzimoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.potrzimali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. potrzimali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.potrzimali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.potrzimała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
potrzimała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.potrzimała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. potrzimały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.potrzimały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.potrzimały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. potrzimało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.potrzimało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.potrzimało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych potrzimoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś potrzimoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by potrzimoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my potrzimali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście potrzimali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by potrzimali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych potrzimała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś potrzimała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by potrzimała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my potrzimały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście potrzimały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by potrzimały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych potrzimało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś potrzimało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by potrzimało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypotrzimany
rzeczownik odczasown.potrzimani
Rybnik

 

Potrzimej mi sam yno ta deska, co mi sie niy cofnie.

Dej, ci potrzimia tyn paryzoł, a zawiōnzej se ta sznōrka, co jōm niy przidepniesz, a sie niy przewrócisz.

 

 

Podej dalij…