pousuwać

pousuwać (sie) – pousypywać (pol.)

bezokolicznikpousuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pousuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pousuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pousuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pousuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pousuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pousuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pousuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pousuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pousuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pousuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pousuwaliście; żeście pousuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pousuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pousuwała żech; pousuwałach; żech pousuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pousuwała żeś; pousuwałaś; żeś pousuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pousuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pousuwały my; my pousuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pousuwałyście; żeście pousuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pousuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pousuwało żech; żech pousuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pousuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pousuwało żeś; żeś pousuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pousuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pousuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pousuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pousuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pousuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pousuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pousuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pousuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pousuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pousuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pousuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pousuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pousuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pousuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pousuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pousuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pousuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pousuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pousuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pousuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pousuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pousuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pousuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pousuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pousuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pousuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pousuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pousuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pousuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pousuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pousuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pousuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pousuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pousuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pousuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pousuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pousuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pousuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pousuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pousuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pousuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pousuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pousuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pousuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pousuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pousuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pousuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pousuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pousuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypousuwany
rzeczownik odczasown.pousuwani
Rybnik

 

Ześ mi sam keryś pousuwoł kawy a cukru, byda to musioł zankinać we szranku.

Pousuwej po trosze z tych miechōw, bo ich niy dźwigniesz.

 

 

Podej dalij…