powadzić

powadzić (sie) – pokłócić się (pol.)

bezokolicznikpowadzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powadza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powadzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powadzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powadzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powadzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powadzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powadziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powadziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powadziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powadziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powadziyliście; żeście powadziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powadziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powadziyła żech; powadziyłach; żech powadziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powadziyła żeś; powadziyłaś; żeś powadziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powadziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powadziyły my; my powadziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powadziyłyście; żeście powadziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powadziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powadziyło żech; żech powadziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powadziyło żeś; żeś powadziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powadziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powadziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powadziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powadziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powadziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powadziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powadziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powadziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powadziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powadziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powadziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powadziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powadziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powodź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powadzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powodźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powadzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powadziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powadziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powadziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powadziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powadziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powadziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powadziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powadziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powadziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powadziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powadziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powadziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powadziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powadziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powadziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powadziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powadziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powadziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powadziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powadziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powadziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powadziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powadziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powadziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powadziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powadziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powadziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powadziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powadziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powadziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowadzōny
rzeczownik odczasown.powadzyni
Rybnik

 

Powadziōł żech sie z Alojzym, tōż sie dō niego niy ôdzywōm.

Powadziyli my sie ze sōmsiadami, a już pōł roku niy godōmy.

Podej dalij…