powarzić

powarzić (sie) – pogotować (pol.)

bezokolicznikpowarzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powarza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powarzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powarzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powarzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powarzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powarzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powarzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powarzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powarzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powarzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powarziliście; żeście powarzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powarzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powarziła żech; powarziłach; żech powarziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powarziła żeś; powarziłaś; żeś powarziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powarziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powarziły my; my powarziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powarziłyście; żeście powarziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powarziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powarziło żech; żech powarziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powarziło żeś; żeś powarziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powarzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powarzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powarziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powarziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powarziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poworz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powarzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poworzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powarzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powarzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powarzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powarzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powarzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powarzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powarzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powarziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powarziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powarziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powarziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powarziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powarziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powarziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powarziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powarziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powarzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powarzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powarziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powarziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powarziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowarzōny
rzeczownik odczasown.powarzyni
Rybnik

 

Te ôwiynzi miynso sie dłōgo warzi, tōż powarza go już dzisiej trocha, coby jutro było warciyj.

Postawiyła żech te miysno na zupa na jutro, niech sie trocha powarzi. Wyłōncz go, niż pudziesz spać, yno niy zapomnij.

 

Podej dalij…