powciepować

powciepować (sie) – powrzucać, wrzucić (pol.)

bezokolicznikpościepować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powciepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powciepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powciepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powciepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powciepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powciepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powciepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powciepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powciepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powciepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powciepowaliście; żeście powciepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powciepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powciepowała żech; powciepowałach; żech powciepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powciepowała żeś; powciepowałaś; żeś powciepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powciepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powciepowały my; my powciepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powciepowałyście; żeście powciepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powciepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powciepowało żech; żech powciepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powciepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powciepowało żeś; żeś powciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powciepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powciepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powciepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powciepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powciepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powciepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powciepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powciepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powciepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powciepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powciepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powciepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powciepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powciepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powciepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powciepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powciepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powciepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powciepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powciepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powciepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powciepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powciepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powciepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powciepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powciepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powciepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powciepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powciepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowciepowany
rzeczownik odczasown.powciepowani
Rybnik

POL: powrzucać, wrzucić więcej, niż jedną sztukę czegoś.

 

Jak niy pozbiyrocie zarozki tych graczkōw z delōwki, to wezna a powciepuja to do pieca.

Doczkej, aż ta woda zawre, a powciepuj tam te kluski, a jo za tyn czas zjym zupa.

Mocie sam zaroz pozbiyrać te biksy po piwie ze ziymie , a powciepować ich do hasioka.

Pozbiyrała żech ci te szrubki ze stoła, a powciepowała żech ci ich do szuflody.

 

Podej dalij…