powciskać

powciskać (sie) – powychać (pol.)

bezokolicznikpowciskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powcisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powciskaliście; żeście powciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powciskała żech; powciskałach; żech powciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powciskała żeś; powciskałaś; żeś powciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powciskały my; my powciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powciskałyście; żeście powciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powciskało żech; żech powciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powciskało żeś; żeś powciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powcisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. powciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowciskany
rzeczownik odczasown.powciskani
Rybnik

 

Wszyscy sie chyb aniy powciskōmy do tego cuga.

Powciskej se ta koszula do galot, bo ci wylazuje.

Podej dalij…