powelować

powelować (sie) – polosować, powybierać (pol.)

bezokolicznikpowelować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poweluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powelujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poweluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powelujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powelujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powelujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powelowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powelowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powelowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powelowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powelowaliście; żeście powelowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powelowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powelowała żech; powelowałach; żech powelowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powelowała żeś; powelowałaś; żeś powelowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powelowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powelowały my; my powelowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powelowałyście; żeście powelowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powelowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powelowało żech; żech powelowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powelowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powelowało żeś; żeś powelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powelowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powelowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powelowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powelowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powelowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poweluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poweluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powelujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powelujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powelowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powelowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powelowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powelowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powelowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powelowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powelowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powelowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powelowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powelowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powelowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powelowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powelowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powelowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powelowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powelowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powelowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powelowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powelowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powelowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowelowany
rzeczownik odczasown.powelowani
Rybnik

POL: (1) polosować, dokonać losowania; (2) powybierać, dokonać wyboru np. władz jakiejś instytucji.

 

Tak ludzie powelowali, tōz takich polityków mōmy.

Mama nas powelowała, kery mo chodzić po chlyb do budki, coby my sie niy wadziyli.

Żodyn ze szkolorzi niy chciał siedzieć na przodku, tōż rechtorka wziyna kartki a ich powelowała.

 

Podej dalij…