powiyszać

powiyszać (sie) – powieszać (pol)

bezokolicznikpowiyszać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powiyszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powiyszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powiyszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powiyszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powiyszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powiyszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powiyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powiyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powiyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powiyszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powiyszaliście; żeście powiyszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powiyszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powiyszała żech; powiyszałach; żech powiyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powiyszała żeś; powiyszałaś; żeś powiyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powiyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powiyszały my; my powiyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powiyszałyście; żeście powiyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powiyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powiyszało żech; żech powiyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powiyszało żeś; żeś powiyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powiyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powiyszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powiyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powiyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powiyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powiyszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powiyszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powiyszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powiyszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powiyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powiyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powiyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powiyszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powiyszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powiyszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powiyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powiyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powiyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powiyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powiyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powiyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powiyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powiyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powiyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powiyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powiyszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powiyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powiyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powiyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowiyszany
rzeczownik odczasown.powiyszani
Rybnik

POL: powieszać, powiesić więcej, niż jedną sztukę czegoś.

 

Sam na hoku możecie se powiyszać mantle.

Kery sam bōł powiyszoł te szlajfki na tyn płot?

Jo pomyja ôkna, a ty powiyszosz gardiny.

 

Podej dalij…