powkludzać

powkludzać (sie) – powprowadzać, wprowadzić (pol.)

bezokolicznikpowkludzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powkludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powkludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powkludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powkludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powkludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powkludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powkludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powkludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powkludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powkludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powkludzaliście; żeście powkludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powkludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powkludzała żech; powkludzałach; żech powkludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powkludzała żeś; powkludzałaś; żeś powkludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powkludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powkludzały my; my powkludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powkludzałyście; żeście powkludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powkludzało żech; żech powkludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powkludzało żeś; żeś powkludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powkludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powkludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powkludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powkludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powkludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powkludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powkludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powkludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powkludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powkludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powkludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powkludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powkludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powkludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powkludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powkludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powkludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powkludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. powkludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powkludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powkludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powkludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powkludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powkludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powkludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powkludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powkludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powkludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powkludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowkludzany
rzeczownik odczasown.powkludzani
Rybnik

POL: (1) powprowadzać, wprowadzić się więcej, niż jedna osoba do domu; (2) powprowadzać, wprowadzić więcej, niż jedno zwierzę np. po obory.

 

Idź, powkludzej te kozy do chlywa, niech niy moknōm, bo i tak niy chcōm żrać.

Ludzie powkludzali sie już sam do nowych chałupōw na ôsiedlu, a niy ma sam ani sklepu, ani szkoły, tōż po wszystko trza jeździć do miasta.

Trza powkludzać tych ôżyrokōw do pojstrzodka, bo jeszcze ze schodōw poslatujōm.

Podej dalij…