powlazować

powlazować – powchodzić, wejść, pomieścić się (pol.)

bezokolicznikpowlazować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powlazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powlazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powlazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powlazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powlazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powlazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powlazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powlazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powlazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powlazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powlazowaliście; żeście powlazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powlazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powlazowała żech; powlazowałach; żech powlazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powlazowała żeś; powlazowałaś; żeś powlazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powlazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powlazowały my; my powlazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powlazowałyście; żeście powlazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powlazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powlazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powlazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powlazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powlazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł powlazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powlazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powlazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powlazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powlazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powlazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powlazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powlazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powlazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powlazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powlazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powlazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powlazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powlazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powlazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powlazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powlazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powlazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powlazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powlazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powlazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powlazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powlazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powlazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powlazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powlazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powlazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powlazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powlazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powlazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powlazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powlazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powlazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powlazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powlazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powlazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powlazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powlazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powlazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powlazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powlazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powlazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powlazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powlazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powlazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.powlazowani
Rybnik

POL: (1) powchodzić, wejść więcej, niż jedna istota; (2) pomieścić się w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś przestrzeni.

 

Doczkejcie, bo wszyscy tam niy powlazujymy naroz do tej izby, tōż niech jedni wylezōm, a potym my wlezymy.

Ledwa my powlazowali do tego autobusa, to szofer ruszōł.

Wiela ty mosz tych klajdōw, kaj ci to wszystko powlazuje?

Doczkej, aż wszystki kury powlazujōm, a potym zawrzij fōrtka.

Podej dalij…