powłōczyć

powłōczyć – pobronować (pol.)

bezokolicznikpowłōczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powłōcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powłōczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powłōczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powłōczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powłōczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powłōczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powłōczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powłōczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powłōczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powłōczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powłōczyliście; żeście powłōczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powłōczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powłōczyła żech; powłōczyłach; żech powłōczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powłōczyła żeś; powłōczyłaś; żeś powłōczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powłōczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powłōczyły my; my powłōczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powłōczyłyście; żeście powłōczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powłōczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powłōczyło żech; żech powłōczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powłōczyło żeś; żeś powłōczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powłōczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powłōczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powłōczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powłōczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powłōczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powłōczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powłōczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powłōczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powłōczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powłōczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powłōczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powłōczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powłōczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powłōczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powłōczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powłōczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powłōcz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powłōczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powłōczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powłōczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powłōczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powłōczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powłōczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powłōczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powłōczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powłōczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powłōczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powłōczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powłōczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powłōczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powłōczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powłōczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powłōczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powłōczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powłōczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powłōczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powłōczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powłōczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powłōczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powłōczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powłōczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powłōczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powłōczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była bypowłōczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powłōczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powłōczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powłōczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powłōczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powłōczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powłōczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowłōczōny
rzeczownik odczasown.powłōczyni
Rybnik

POL: pobronować pole bronami

 

SI: Tata niech już na wartko włōczy, a my bydymy zarozki sioć, bo sie mroczy.

PL: Tata niech już szybko  bronuje, a my będziemy zaraz siać, bo się chmurzy.

 

SI: Pole już je zôrane, yno trza go powłōczyć a idzie sioć.

PL: Pole jest już zorane, tylko trzeba je pobronować i można siać.

Podej dalij…