powōniać

powōniać (sie) – powąchać (pol.)

bezokolicznikpowōniać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powōniōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powōniosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powōnio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powōniōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powōniocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powōniajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powōnioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powōnioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powōnioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powōniali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powōnialiście; żeście powōniali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powōniali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powōniała żech; powōniałach; żech powōniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powōniała żeś; powōniałaś; żeś powōniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powōniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powōniały my; my powōniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powōniałyście; żeście powōniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powōniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powōniało żech; żech powōniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powōniało żeś; żeś powōniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powōnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powōnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powōnioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powōniali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powōniali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powōniali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powōniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powōniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powōniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powōniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powōniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powōniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powōniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powōniej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powōnio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powōniejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powōniajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powōnioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powōnioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powōnioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powōniali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powōniali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powōniali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powōniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powōniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powōniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powōniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powōniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powōniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powōniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powōniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powōniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powōnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powōnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powōnioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powōniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powōniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powōniali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powōniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powōniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powōniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powōniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powōniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powōniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powōniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powōniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowōniany
rzeczownik odczasown.powōniani
Rybnik

 

Jo ci nic niy powōniōm, bo mōm ryma.

Powōniej yno, na co to czuć?

 

Podej dalij…