powozić

powozić (sie) – powozić (pol.)

bezokolicznikpowozić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powozisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powozi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powozicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powoziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powoziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powoziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powoziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powoziyliście; żeście powoziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powoziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powoziyła żech; powoziyłach; żech powoziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powoziyła żeś; powoziyłaś; żeś powoziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powoziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powoziyły my; my powoziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powoziyłyście; żeście powoziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powoziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powoziyło żech; żech powoziyzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powoziyło żeś; żeś powoziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powoziół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powoziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powoziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powoziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powoziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powoziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powoziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powoziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powoziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powoziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powoziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powoziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powoziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powoź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powozi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powoźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powoziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powoziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powoziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powoziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powoziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powoziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powoziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powoziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powoziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powoziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powoziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powoziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powoziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powoziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powoziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powoziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powoziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powoziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powoziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powoziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powoziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powoziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powoziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powoziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powoziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powoziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powoziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powoziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powoziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powoziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowożōny
rzeczownik odczasown.powożyni
Rybnik

 

Powoziōł bych cie na motorcyklu, ale niy mōm drugigo kasku.

Dyć wroź jōm do wōzka, a jōm chwila powoź, to bydzie zarozki spała.

Siodej do tego wōzka, to cie powoża.

Podej dalij…