powpisować

powpisować (sie) – powpisywać (pol.)

bezokolicznikpowpisować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powpisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powpisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powpisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powpisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powpisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powpisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powpisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powpisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powpisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powpisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powpisowaliście; żeście powpisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powpisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powpisowała żech; powpisowałach; żech powpisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powpisowała żeś; powpisowałaś; żeś powpisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powpisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powpisowały my; my powpisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powpisowałyście; żeście powpisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powpisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powpisowało żech; żech powpisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powpisowało żeś; żeś powpisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powpisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powpisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powpisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powpisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powpisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powpisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powpisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powpisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powpisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powpisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powpisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powpisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powpisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powpisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powpisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powpisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powpisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powpisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powpisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powpisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powpisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powpisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powpisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powpisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powpisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powpisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powpisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powpisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powpisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowpisowany
rzeczownik odczasown.powpisowani
Rybnik

 

Musisz powpisować przi kożdymu zdjynciu, kaj a kedy to było ôdebrane.

Mioł żeś mi sam powpisować miana tych kwiotkōw.

 

Podej dalij…