powrażować

powrażować – powkładać (pol.)

bezokolicznikpowrażować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powrażuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powrażujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powrażuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powrażujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powrażujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powrażujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powrażowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powrażowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powrażowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powrażowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powrażowaliście; żeście powrażowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powrażowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powrażowała żech; powrażowałach; żech powrażowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powrażowała żeś; powrażowałaś; żeś powrażowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powrażowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powrażowały my; my powrażowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powrażowałyście; żeście powrażowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powrażowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powrażowało żech; żech powrażowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powrażowało żeś; żeś powrażowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powrażowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powrażowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powrażowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powrażowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powrażowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powrażowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powrażowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powrażowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powrażowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powrażowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powrażowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powrażowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powrażowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powrażowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powrażowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powrażowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powrażuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powrażuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powrażujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powrażujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powrażowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powrażowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powrażowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powrażowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powrażowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powrażowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powrażowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powrażowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powrażowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powrażowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powrażowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powrażowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powrażowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powrażowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powrażowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powrażowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powrażowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powrażowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powrażowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powrażowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powrażowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powrażowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powrażowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powrażowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powrażowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powrażowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powrażowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powrażowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powrażowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powrażowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowrażowany
rzeczownik odczasown.powrażowani
Rybnik

POL: powkładać, włożyć więcej, niż jedną rzecz do wnętrza czegoś.

 

Wykopej mi dziury, jo ci pokoża kaj, a jo se powrażuja tam te tōmaty.

Ledwa żech powrażowała te garce do byfyja po ôbiedzie, to zaś ich wyciōngocie.

Podej dalij…