powsuwać

powsuwać (sie) – powsypuwać  (pol.)

bezokolicznikpowsuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powsuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powsuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powsuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powsuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powsuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powsuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powsuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powsuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powsuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powsuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powsuwaliście; żeście powsuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powsuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powsuwała żech; powsuwałach; żech powsuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powsuwała żeś; powsuwałaś; żeś powsuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powsuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powsuwały my; my powsuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powsuwałyście; żeście powsuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powsuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powsuwało żech; żech powsuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powsuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powsuwało żeś; żeś powsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powsuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powsuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powsuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powsuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powsuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powsuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powsuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powsuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powsuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powsuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powsuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powsuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powsuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powsuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powsuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powsuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powsuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powsuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powsuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powsuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powsuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powsuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powsuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powsuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powsuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powsuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powsuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powsuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powsuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowsuwany
rzeczownik odczasown.powsuwani
Rybnik

POL: powsypywać, wsypać więcej, niż jedną sztukę czegoś.

 

Wejź, a powsuwej ta kawa i cuker do biksōw, bo z tytek sie to źle nabiyro.

Kery mi zaś powsuwoł ta sōl do bōnclokōw?

 

Podej dalij…