powybijać

powybijać (sie) – powybijać, pozbijać (pol.)

bezokolicznikpowybijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powybijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powybijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powybijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powybijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powybijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powybijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powybijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powybijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powybijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powybijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powybijaliście; żeście powybijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powybijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powybijała żech; powybijałach; żech powybijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powybijała żeś; powybijałaś; żeś powybijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powybijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powybijały my; my powybijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powbijałyście; żeście powbijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powybijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powybijało żech; żech powybijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powybijało żeś; żeś powybijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powybijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powybijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powybijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powybijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powybijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powybijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powybijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powybijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powybijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powybijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powybijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powybijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powybijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powybijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powybijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powybijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powybijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powybijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powybijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powybijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powybijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powybijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powybijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powybijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powybijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powybijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powybijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powybijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powybijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powybijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powybijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powybijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powybijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powybijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powybijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powybijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powybijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powybijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powybjali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powybijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powybijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powybijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powybijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powybijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powybijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powybijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powybijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powybijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powybijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powybijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowybijany
rzeczownik odczasown.powybijani
Rybnik
POL: (1) powybijać, wybić więcej, niż jedną sztukę czegoś, np. zęby; (2) pozbijać, zbić więcej, niż jedną sztukę czegoś, np. szyby

Ty giździe, jak jo cie podapdna, to ci te zymby powybijōm.
Niy grejcie mi sam na placu w tyn fuzbal, bo mi szyby powybijocie.
W nocy keryś sōmsiadowi szyby w ôknach powybijoł.

Podej dalij…