powyciepować

powyciepować (sie) – powyrzucać (pol.)

bezokolicznikpowyciepować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powyciepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powyciepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powyciepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powyciepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powyciepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powyciepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powyciepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powyciepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powyciepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powyciepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powyciepowaliście; żeście powyciepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powyciepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powyciepowała żech; powyciepowałach; żech powyciepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powyciepowała żeś; powyciepowałaś; żeś powyciepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powyciepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powyciepowały my; my powyciepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powyciepowałyście; żeście powyciepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powyciepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powyciepowało żech; żech powyciepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powyciepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powyciepowało żeś; żeś powyciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powyciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powyciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powyciepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powyciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powyciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powyciepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powyciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powyciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powyciepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powyciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powyciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powyciepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powyciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powyciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powyciepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powyciepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powyciepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powyciepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powyciepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powyciepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powyciepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powyciepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powyciepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powyciepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powyciepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powyciepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powyciepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powyciepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powyciepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powyciepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powyciepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powyciepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powyciepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powyciepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powyciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powyciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powyciepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powyciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powyciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyciepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powyciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powyciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powyciepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powyciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powyciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powyciepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powyciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powyciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powyciepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowyciepowany
rzeczownik odczasown.powyciepowani
Rybnik

 

Zbiyrej te graczki, bo jak niy,to ci ich powyciepuja do hasioka.

Powyciepowała żech te stare aluminiowe łyżki do hasioka, mōmy doś tych z byszteka.

Jak wypijesz piwo, to chociaż powyciepuj za sobōm te biksy do hasioka.

 

Podej dalij…