powyciskać

powyciskać (sie) – powypychać, powyciskać (pol.)

bezokolicznikpowyciskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powyciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powyciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powycisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powyciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powyciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powyciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powyciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powyciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powyciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powyciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powyciskaliście; żeście powyciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powyciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powyciskała żech; powyciskałach; żech powyciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powyciskała żeś; powyciskałaś; żeś powyciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powyciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powyciskały my; my powyciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powyciskałyście; żeście powyciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powyciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powyciskało żech; żech powyciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powyciskało żeś; żeś powyciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powyciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powyciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powyciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powyciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powyciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powyciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powyciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powyciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powyciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powyciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powyciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powyciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powyciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powyciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powyciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powyciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powyciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powycisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powyciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powyciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powyciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powyciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powyciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powyciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powyciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powyciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powyciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powyciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powyciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. powyciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powyciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powyciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powyciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powyciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powyciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powyciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powyciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powyciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powyciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powyciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powyciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powyciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powyciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powyciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powyciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powyciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powyciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powyciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powyciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowyciskany
rzeczownik odczasown.powyciskani
Rybnik

 

Powyciskej dobrz ta szmata, aż niy bydzie ci z niyj za fest ciykło.

Pōdź powyciskōmy te motorcykle a koła z garażu, bo chca auto sprawować, a potrzebuja dużo placu.

 

 

Podej dalij…